Paulina Zięba

Misja Ukraina

Ukończyłam filologię ukraińską na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Moje studia były i w dalszym ciągu są moja pasją. Literatura, sztuka, polityka, historia… interesuje mnie wszystko co dotyczy Ukrainy. Ze szczególną uwagą natomiast śledzę polsko-ukraińskie związki w każdej z tych dziedzin. Mam nadzieję, że praca wolontariusza wśród Polaków żyjących na Ukrainie będzie nie tylko ciekawą przygodą, ale także początkiem mojej pracy zawodowej, którą chciałabym połączyć z działaniami na rzecz współpracy polsko-ukraińskiej w szeroko rozumianym sensie.

kontakt: zieba.paulina@gmail.com

Z ostatniego miesiąca