2012-02-09 09:34:23

System edukacji na Ukrainie

Ukraiński system szkolnictwa nieco różni się od polskiego. Dla chcących zorientować się w poszczególnych jego etapach, zamieszczam tekst autorstwa p. Magdaleny Stramy, nauczycielki języka polskiego w Sobotniej Szkole Polskiej Mniejszości Narodowej w Złoczowie.

Szkolnictwo na Ukrainie jest powszechne, bezpłatne i obowiązkowe. Obowiązkowa edukacja trwa 11 lat. Rozpoczynają ją sześciolatki.  Jedenastą klasę kończą siedemnastolatki. Uczniowie oceniani są według dwunastostopniowej   skali ocen szkolnych. Bardzo dobrzy uczniowie maja oceny od 9 do 12.
Wielu uczniów chodzi na dodatkowe zajęcia z różnych przedmiotów. Uczniowie chodzą też do szkół muzycznych i na różne dodatkowe zajęcia do domów kultury i domów młodzieży. Wielu uczniów jest bardzo utalentowanych muzycznie, plastycznie i głosowo.

System szkolny dzieli się na trzy poziomy:
a) szkoła elementarna - klasy I-IV,
b) szkoła niższa średnia - klasy V-IX
c) szkoła wyższa średnia - klasy X-XII.

Są to szkoły:
- ogólnokształcące (obejmują wszystkie trzy poziomy edukacji);
- ogólnokształcące specjalistyczne - obejmują wszystkie trzy poziomy, pogłębiają niektóre  przedmioty;
- gimnazja – są to szkoły profilowane obejmujące drugi i trzeci poziom;
- licea (szkoły trzeciego poziomu o wyspecjalizowanym profilu lub specjalności zawodowej);
- kolegia (szkoły trzeciego poziomu, specjalizują się w filologii, filozofii, medycynie lub mają profil ogólnokulturowy);
- różnego typu inne szkoły, np. trzyletnie szkoły zawodowe, do którym można uczęszczać po zakończeniu drugiego szczebla edukacji (po IX klasie) i które kończą się z tytułem robotnika kwalifikowanego.

Po IX klasie można iść do kolegium np. medycznego lub zacząć naukę w technikum w Polsce.

Szkoła średnia kończy się maturą, który jest egzaminem wewnętrznym pisanym i ocenianym w szkole oraz egzaminem zewnętrznym. Tylko zewnętrzny egzamin maturalny  umożliwia rozpoczęcie studiów. Wszyscy muszą zdawać egzamin z języka ukraińskiego i z historii Ukrainy oraz trzy egzaminy z przedmiotów wybranych związanych z profilem lub specjalnością danej szkoły.

Wprowadzono również egzaminy i sprawdziany zewnętrzne na zakończenie każdego szczebla edukacji.

Absolwenci szkół średnich po maturze mogą ubiegać się o przyjęcie na studia wyższe pięcioletnie uniwersyteckie, kończące się tytułem specjalisty. Jest też możliwe zdobycie dokumentu młodszego specjalisty i tak  jak u nas w Polsce możliwość zdobycia licencjatu.
Wielu uczniów stara się zdobyć najlepsze wykształcenie, bo jest ono przepustka do lepszego życia.
Uczniowie uczą się po ukraińsku. Oprócz tego, oczywiście uczą się języków obcych: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego czy francuskiego. Wielu z nich uczy się języka polskiego, bo mieli przodków Polaków lub chcą studiować w Polsce.

Magdalena Strama

Komentarze

Aby dodać komentarz musisz się zalogować!