2012-01-14 12:15:52

Złoczowskie świątynie

W ścisłym centrum Złoczowa znajdują się trzy zabytkowe świątynie.


Cerkiew grekokatolicka św. Mikołaja
Jest to najstarsza świątynia w mieście, konsekrowana w XVI wieku. Łączy w sobie cechy różnych stylów architektonicznych, gdyż była wielokrotnie przebudowywana w okresie od XVI do XVIII wieku. W czasach ZSSR mieściło się tutaj muzeum ateizmu, zniszczono wtedy osiemnastowieczny barokowy ikonostas (jego fragmenty znajdują się we lwowskich muzeach). Świątynię oddano wiernym dopiero w 1990 roku i zrobiono gruntowny remont, m. in. wykonano kopię zabytkowego ikonostasu.


Cerkiew prawosławna Zmartwychwstania Pańskiego
Świątynia ta została wzniesiona w latach 1624-1626 i pierwotnie znajdował się tu parafialny kościół Wniebowzięcia NMP. Świątynia była parafialną do 1838 r., kiedy została oddana greckokatolickiej wspólnocie, zaś parafię rzymskokatolicką przeniesiono do kościoła ojców pijarów, którzy przybyli do Złoczowa na początku lat 30-tych XVIII w.

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
Jest to trzynawowy barokowy kościół zbudowany w latach 1731-1763. Pierwotnie należał on do ojców pijarów, obok niego mieściło się również Kolegium Pijarskie (założone przez Jakuba Sobieskiego, syna Jana III). W roku 1785 Austriacy zlikwidowali kolegium pijarów, a niedokończony kościół w 1787 r. przekazali wspólnocie greckokatolickiej, która jednak nie miała funduszy na dokończenie budowy i adaptację świątyni, więc kościół został w rękach katolików. Podczas renowacji świątyni w 1878 r. dobudowano wieżę z zegarem, zmieniono fronton, we wnękach ustanowiono 5 kamiennych rzeźb. Większa część prac została zakończona w 1907 r., po tym, jak we wrześniu 1903 r. pożar uszkodził świątynię. Gruntowny remont kościoła przeprowadzono w latach 1934- 1935.
 

Pierwsze zdjęcia przedstawiają Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego, następne Kościół p.w. NMP i Cerkiew św. Mikołaja

Komentarze

Aby dodać komentarz musisz się zalogować!