Agnieszka Sztąpka

Misja Armenia

Urodziłam się i mieszkam na Górnym Śląsku i choć korzenie mojej rodziny pochodzą z wielu innych stron Polski, jestem bardzo związana z tym regionem. Zawodowo pracuję w służbie zdrowia. Moją pasją jest południowy i wschodniosłowiański obszar językowy oraz kraje byłego ZSRR. To sprawiło, że kilka lat temu ukończyłam filologię słowiańską na ATH w Bielsku-Białej. Wiele lat działałam czynnie w harcerstwie, gdzie spotkałam wielu ludzi o społecznikowskim podejściu do życia i przeświadczeniu, że takie działania dają wiele życiowej radości. W ramach wolontariatu zajmuję się tłumaczeniami z języka rosyjskiego i chorwackiego oraz uczestniczę w przygotowaniach i organizacji Festiwalu Fotograficznego w Bielsku-Białej. Uczestnicząc w programie "Czas na Polskę" chciałabym pomóc ormiańskiej Polonii w umacnianiu więzi z Polską, z językiem, a być może nawet w nawiązaniu bezpośrednich kontaktów, które pomogłyby umocnić tę więź. Chcę pokazać, że nasz kraj pielęgnuje swoje tradycje historyczne, szanuje swoje korzenie, a jednocześnie jest państwem nowoczesnym, w którym współczesna polska kultura jest równie fascynująca i ciekawa.

Z ostatniego miesiąca