Piotr Łepkowski

Misja Ukraina

Absolwent AGH w Krakowie. Mieszka w Krakowie. Jednym z jego głównych jest zainteresowań jest fotografia. Autor kilku autorskich wystaw fotograficznych – między innymi „Lwów w roku 2000”. Pracował jako dziennikarz dla wydawnictw branży energetycznej. Wśród artykułów o tematyce technicznej publikował też teksty dotyczące historii przemysłu naftowego. Podążając śladami polskich nafciarzy dotarł miedzy innymi do Drohobycko-Borysławskiego Zagłębia Naftowego. Pracował w Polskiej Stacji Polarnej na Spitsbergenie, gdzie był zatrudniony jako geofizyk. Współpracuje między innymi z Biurem Organizacji Imprez Uniwersytetu Jagiellońskiego wykonując dokumentacje fotograficzne imprez, oraz strony internetowe dla potrzeb zjazdów i konferencji.

Z ostatniego miesiąca