2012-01-31 12:40:48

Spotkanie opłatkowe „Konfederacji Żytomierskiej” / Оплаткова зустріч

 Dnia 28.01.2012 Żytomierskie Obwodowe Zjednoczenie Polskich Organizacji Społecznych „Konfederacja Żytomierska” zorganizowała spotkanie opłatkowe działaczy polskich organizacji społecznych Żytomierza i rejonu. Zebrało się wielu gości i wysłuchaliśmy wielu przemówień. Nie zabrakło wspólnego kolędowania - zarówno w języku polskim jak i w ukraińskim. Po raz kolejny usłyszałem grupę "Poleskie Sokoły". Na spotkaniu zagrały nam też w duecie dwie panie - Larysa i Anna. Ogłoszono również wyniki konkursu „Polak Roku Żytomierszczyny 2011”. Laureatami zostali: Roman Wąsowicz - prezes Stowarzyszenia Lekarzy Pochodzenia Polskiego im. św. Łukasza i Mikołaj Warfolomiejew - kierownik artystyczny Teatru Polskiego w Żytomierzu. Gratulacje!

28.01.2012 Житомирське Обласне Об’єднання Польських Суспільних Організацій „ Житомирська Конференція” організувало зустріч оплаткову, для діячів польських суспільних організацій Житомира і області. Зібралося багато гостей, прозвучало багато промов. Було і спільне колядування польською та українською мовами. Співали „ Поліські Соколи”. Також на зустрічі нам заграли пані Лариса і Анна. Оголосили результати конкурсу „ Поляк Року Житомирщини 2011”. Це Роман Вонсовіч – голова Товариства Лікарів Польського Походження ім. cв. Луки і Миколай Варфоломєєв – керівник Житомирського Польського Театру. Вітаю!

Komentarze

Aby dodać komentarz musisz się zalogować!