2012-01-19 11:00:08

Spotkanie weteranów / Зустріч ветеранів

18 stycznia 2012 roku w Domu Polskim spotkali się weterani Wojska Polskiego - żołnierze, którzy podczas II wojny światowej walczyli o wolność. Data spotkania nie była przypadkowa. Organizator, pan Zygmunt Wengłowski wspomniał o dniach 17 i 18 stycznia 1945r, kiedy to Armia Czerwona wraz z frontem wschodnim Wojska Polskiego odbiły Niemcom Warszawę i Kraków. Porozmawialiśmy między innymi o pomniku Marszałka Iwana Koniewa, który znajdował się swego czasu w Krakowie. Wyjaśniliśmy też dlaczego został on usunięty.

Z racji tego, że spotkanie miało charakter świąteczno-opłatkowy obejrzeliśmy krótki film o największym kościele w Polsce. Pokazałem też zgromadzonym kilka zdjęć z Krakowa po czym podzieliliśmy się opłatkiem i zasiedliśmy wspólnie przy stole. Nie zabrakło również wspomnienia o żytomierskich weteranach zmarłych w ciągu ostatniego roku.

18 січня 2012 року в Польському Будинку відбулася зустріч ветеранів Польського Війська – солдатів, які під час ІІ Світової Війни виборювали свободу. Дата зустрічі не була випадковою. Організатор Зигмунт Венгловський пригадав 17 і 18 січня 1945р.,коли Червона Армія разом з Східним фронтом Польського Війська відбили у Німців Варшаву і Краків. Розмовяли про пам’ятник Маршала Івана Конєва, який знаходився у свій час в Кракові. Також ми з’ясували чому його було усунуто.

Це була святкова зустріч, ми роглянули короткий фільм про найбільший костел в Польщі, також фографії з Кракова, поділилися оплатком і сіли до спільного столу. Пригадали ветеранів Житомирщини які померли протягом останнього року.
 

Komentarze

Aby dodać komentarz musisz się zalogować!