2012-01-17 10:27:15

Wielkie spotkanie opłatkowe w Domu Polskim / Велика оплаткова зустріч в Польському Домі

Dnia 14 stycznia odbyło się spotkanie opłatkowe w Domu Polskim, na którym uczestniczyło ponad 80 osób. Jako goście honorowi pojawili się: prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Longin Komołowski, mer miasta Żytomierza Włodzimierz Deboj, poseł na Sejm RP i członek komisji łączności z Polakami za granicą Jan Dziedziczak, konsul generalny RP w Winnicy Krzysztof Świderek, wice konsul Damian Ciarciński, konsul honorowy konsulatu RP w Żytomierzu Jerzy Wodzieracki oraz członek zarządu Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Michał Dworczyk. Pozostali goście to prezesi, dyrektorzy i przedstawiciele  różnych organizacji polonijnych oraz księża. Podczas spotkania prezes Domu Polskiego p. Irena Perszko zaprezentowała nowe czasopismo pt. "Gazeta Żytomierska". Po licznych przemówieniach i po wymianie różnych upominków zebrani udali się do restauracji, gdzie odbyła się dalsza część imprezy. Ksiądz poświęcił zebranych, po czym podzielili się wszyscy opłatkiem i zaczęło sie śpiewanie kolęd oraz słuchanie polskich pieśni. Grały i śpiewały "Poleskie Sokoły" oraz chór im Zarębskiego.

14 січня відбулася оплаткова зустріч в Польському Домі, на якій були присутні більше 80 осіб. Серед почесних гостей були: голова  Товариства «Спільнота Польська» Льонгін Комоловський, мер міста Володимир Дебой, посол Сейму РП і член комісії об’єднання Поляків за кордоном Ян Дзєдзічак,консул генеральний РП в Вінниці Кшиштоф Свідерек, віце консул Дам’ян Чарчинський, почесний консул РП в Житомирі Юрій Водерацький член Товариства «Спільнота Польска» Міхал Дворчик. Решта гостей то презеси,директори і представники різних польських організацій і священники. Під час зустрічі директор Польського Будинку Ірина Першко запропонувала нову газету «Газета Житомирська». Після багатьох промов урочиста частина вечору відбулася в ресторані. Після благословення священника всі поділилися оплатком і почали співати колядки , слухати польські пісні. Грали і співали «Поліські Соколи»,а також хор імені Зарембського.

 

Śpiewa chór Zarębskiego i Poleskie Sokoły

Spotkanie opłatkowe w Domu Polskim 14.01.2012

Komentarze

Aby dodać komentarz musisz się zalogować!