2012-01-31 12:34:27

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego w Domu Polskim / Олімпіада з ліператури і польської мови в Польському Будинку

Dnia 28 stycznia w Domu Polskim w Żytomierzu odbyła się eleminacja Obwodowej Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Uczestnikami byli uczniowie 10 i 11 klasy z obwodwych szkół, w których odbywa się nauka języka polskiego. Zwycięzcą został Bogdan Kanarski. Drugie miejsce przyznano Tadeuszowi Borowskiemu. Trzecie miejsce zdobyła Anna Gałaburda.
Laureaci żytomierskiej olimpiady już na początku lutego wezmą udział w Ogólnoukraińskiej Eliminacji Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w Chmielnickim.  Finał olimpiady odbędzie się w Warszawie. Zwycięzca zostanie automatycznie wpisany do listy studentуw Wydziału Polonistyki UW lub zwolniony z testu językowego podczas egzaminów wstępnych na studia do Polski. Wszystkim uczestnikom gratuluję i życzę dalszych sukcesów!

Olimpiada odbywa się w obwodzie od połowy lat 90. - od czasu kiedy w tutejszych szkołach pojawił się język polski. Organizatorem imprezy był Dom Polski wraz ze Związkiem Nauczycieli Polonistów w Żytomierzu.
 

28 січня в Польському Будинку в Житомирі відбулася обласна олімпіада з літератури і польської мови. Учасниками були учні 10 і 11 класів,в школах яких вивчається польська мова. Переміг Богдан Канарський. Друге місце посів Тадеуш Боровський,а третє Анна Галабурда.
Переможці на початку лютого візьмуть участь в Загальноукраїнській Олімпіаді  з літератури і польської мови в Хмельницьку. Фінал олімпіади відбудеться в Варшаві. Переможець буде автоматично зарахований на навчання до ВУ на полоністичний факультет, або звільнений з мовного тесту під час вступних іспитів в Польші. Вітаю всіх учасників і бажаю успіхів!

Олімпіада в області відбувається з середини 90-х, коли в місцевих школах почали вивчати польську мову. Організатором є Дім Польський разом зі Спілкою Вчителів Полоністів в Житомирі.

Komentarze

Aby dodać komentarz musisz się zalogować!