Opis programu

„Czas na Polskę!” to program, który powstał z myślą o naszych Rodakach mieszkających poza granicami kraju. Czasem bardzo daleko od Polski. Czasem w krajach, gdzie bardzo trudno jest zachować swoją tożsamość narodową. Młode pokolenia już rzadko znają język polski. Brakuje im nauczycieli języka polskiego, ale także osób, które przybliżałyby polską kulturę, zwyczaje, pomogłyby organizować życie polskiej wspólnoty, ukazywały współczesną sytuację i kulturę Polski.
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” pragnie wyjść naprzeciw oczekiwaniom Rodaków z dalekich stron i wysłać im z pomocą wolontariuszy, którzy przez trzy miesiące będą animować życie małych środowisk polskich. W ubiegłym roku, podczas pierwszej edycji Programu „Czas na Polskę!”, ośmioro wolontariuszy odwiedziło Polonię w Argentynie, Brazylii i Kanadzie. W tym roku, kontynuując program, chcemy wysłać cztery osoby do Rosji, Ukrainy i Armenii.

Założenia programowe
Program „Czas na Polskę!“ wymyślony i organizowany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, zakłada wyłonienie spośród chętnych z całej Polski, najlepszych kandydatów na wolontariuszy, którzy zdecydują się wyjechać na kilka miesięcy w wybrane miejsce.
Dla osoby, która zostanie wolontariuszem programu „Czas na Polskę” wyjazd będzie
z pewnością nie tylko wspaniałą przygodą życia, możliwością zobaczenia innych krajów, nawiązania przyjaźni, ale także szansą spotkania z żywym językiem rosyjskim, ukraińskim, czy ormiańskim. Realizacja tego programu ma również zainteresować Polaków z kraju naszymi Rodakami za granicą. W tym celu powstał portal internetowy, na którym wolontariusze, podobnie jak w pierwszej edycji, będą prowadzili blogi, zamieszczali relacje filmowe i fotograficzne. Dzięki temu kibice programu będą mogli być na bieżąco z tym, co się dzieje w wybranych środowiskach polonijnych.

Wolontariusz
Wolontariuszem projektu może zostać każda Polka i każdy Polak, posiadający obywatelstwo polskie, wykształcenie wyższe lub kończący studia, mający doświadczenie w pracy społecznej lub edukacyjnej, cieszący się dobrą opinią w swoim środowisku. Musi również wykazać się dobrą znajomością języka polskiego oraz polskiej historii, kultury i tradycji. Ważna jest także umiejętność dostosowania się
do realiów i tradycji danego środowiska.
Zaproszenie do wolontariatu jest skierowane do osób odważnych, ciekawych świata, odpowiedzialnych, otwartych na inne kultury i ludzi. Przede wszystkim jednak do tych, którzy widzieliby siebie jako Ambasadorów Polskości w odległych zakątkach świata.
Warunkiem jest zgłoszenie się do programu i przejście przez etap rekrutacji organizowany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.