Maciej Płażyński

Maciej Płażyński, prezes Wspólnoty Polskiej, opowiada o programie Czas na Polskę.