2012-11-28 08:35:15

Региональный Форум Этнокультурных Организаций

23 listopada odbyło się Regionalne Forum Organizacji Etnokulturowych (Региональный Форум Этнокультурных Организаций).  Ярославское Региональное Отделение Ассамблей Народов России (Jaroslavski regionalny oddział zespołów narodów Rosji) powstał w czerwcu 1999 roku. W jego skład wchodzą największe diaspory w regionie, w tym organizacja “Dom Polski” (Ярославская региональная общественно - просветительская организация "Дом Польский").  Podczas etnokulturowego forum diaspory miały okazję zaprezentować swoją kulturę.  Każda organizacja przygotowała na ten dzień wystąpienie wokalno – taneczne oraz wystawę,  w ten sposób promując historię, tradycje i obyczaje swojego narodu. Aktywny udział brał również nasz “Dom Polski” w Jaroslavliu. Wspólnie zorganizowaliśmy wystawę, a nasz zespół “Polskie kwiaty” zaprezentował pieśni i tańce krakowiaków wschodnich. 

Ярославское Региональное Отделение Ассамблей Народов России создано в июние 1999 года. В реализации поставленных целей главное внимание уделяется решению социально - экономических проблем представителей разных народов, содействию сохранения и развития культур и языков, распространению знаний об истории, традициях, обычаях всех нациоинльностей. 

Komentarze

Aby dodać komentarz musisz się zalogować!