Karolina Narkiewicz

Misja Brazylia

Urodzona i wychowana wśród bujnej zieleni i nadmiaru wód w historycznej i wielonarodowej miejscowości Troki na Litwie w cieniu cudownego obrazu Matki Boskiej Trockiej, Patronki Litwy. Od młodych lat oswojona z pieśnią, tańcem i kulturą polską. Z zamiłowania inżynier i budowniczy mostów międzyludzkich, między pokoleniowych i międzykulturowych. Absolwentka Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu, jak też była studentka Uniwersytetu w Helsinkach. Praktycznej wiedzy i doświadczenia czerpała poprzez udział w wielu międzynarodowych projektach młodzieżowych. kulturalnych czy edukacyjno-naukowych. Pracowała przy realizacji projektu energetycznego LitPol Link, Centrum Informacji Turystycznej w Trokach. Od 2011 r. kierownik wydziału Kultury i turystyki w administracji samorządu rejonu Trockiego. Struną gitary, klawiszem fortepianu oraz śpiewem świadczy o tym, kim jest i skąd przychodzi, zaś za pomocą objektywu stara się zatrzymać i pokazać to, co lotne, zmienne I kruche. Obecnie pracuje nad projektem wzmocnienia i odnowy mostu pomiędzy Polską, kresami Wschodnimi oraz Ameryką Łacińską.

Z ostatniego miesiąca